Aan de Hazelaarweg krijgt het nieuwe pand van Stichting BOOR en Rijndam steeds meer vorm. In het Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum - kort gezegd: het ROeR - krijgen kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de beste zorg en het beste onderwijs. Wie zijn de mensen van het ROeR? We stellen er een aantal aan u voor.
Martha en haar zoon Luc (4 jaar) is de moeder van Luc. Luc is 4 jaar en zit op de therapeutische peutergroep bij Rijndam.

"Een warmere omgeving voor een kind kan ik me niet voorstellen" 

Elke maandag- en woensdagochtend brengt Martha haar zoontje naar de therapeutische peutergroep bij Rijndam. "Hij heeft altijd heel veel zin om naar school te gaan. Hij heeft pas het gebaar voor ‘school’ geleerd, en bij het ontbijt zit hij al wippend op zijn stoel dat gebaar te maken. Daar word je als ouder heel blij van, als je kind zo graag naar school wil.

 

Luc is lief, sociaal en grappig. Hij heeft een heel zeldzaam syndroom, waarover nog veel onbekend is en waardoor hij soms wel een duwtje in zijn rug nodig heeft. Hier krijgt hij dat. Van de logopedist, de ergotherapeut, de revalidatiearts… Bovendien worden wij zo ook meegenomen in zijn ontwikkelingsproces.  

We merken dat Luc veel van taal begrijpt, maar praten doet hij niet. Hij zegt alleen ‘mama’ en ‘papa’, en daar zijn we al heel trots op! Het is ontzettend fijn dat hij nu gebarentaal leert, en wij leren het met hem mee.  

Luc ging eerst naar een gewone peuterspeelzaal in de buurt. We zijn blij dat we toch voor Rijndam gekozen hebben, met kleinere groepen en veel individuele aandacht. Een warmere omgeving voor een kind kan ik me niet voorstellen. Met zoveel kennis, maar ook geduld en liefde voor de kinderen, van alle juffen, begeleiders en therapeuten.  

 

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Het is fijn dat er een nieuw gebouw komt, ingericht volgens de nieuwe normen en inzichten. Daar kunnen al deze kinderen in het speciaal onderwijs zoveel baat bij hebben. Ze krijgen vast nóg meer zin om naar school te gaan."